Ing. Milan Lyčka - Lyged
Náměstí Svatopluka Čecha 732/1
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 134 705
mob.: +420 602 714 003
lyged@lyged.cz
http://www.lyged.cz/

Vítejte !!!

Provádíme veškeré geodetické práce v krátkých termínech a za příznivé ceny. Zpracujeme Vám geometrické plány, vytýčíme vlastnické hranice i jakoukoliv stavbu, zaměříme přípojky inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace, elektro), zpracujeme podklady pro projekční práce.

Veškeré zaměřování inženýrských sítí umíme zpracovat dle směrnic, závazných předpisů a požadavků jednotlivých správců sítí, jako jsou např. OVaK , SmVak, ČEZ, SMP, Telefónica O2, ČD, GISMO a další.

Výsledek zaměření jsme Vám schopni předat do 4 dnů u zaměření inženýrských sítí, vytýčení hranic do 14 dnů, vytýčení stavby včetně laviček do 4 dnů a geometrické plány do 1 měsíce (14-ti denní kontrola na katastrálním úřadě). U staveb většího rozsahu 3 dny po ukončení stavby.

Naše firma vznikla v roce 1993 a může Vám proto nabídnout značné zkušenosti v oboru, které se odrážejí v kvalitě a efektivitě všech námi poskytovaných geodetických služeb.

Neváhejte a zavolejte. Těšíme se na spolupráci.


Geodetické činnosti, které provádí naše firma:
1.  Geometrické plány
2.  Vytýčení hranic pozemku
3.  Vytyčování a zaměřování liniových a prostorových staveb
4.  Zaměřování skutečného provedení staveb
5.  Výškové a polohové bodové pole
6.  Zaměření a zobrazení průběhů podzemních a nadzemních vedení
7.  Vypracování podkladů pro projekční práce včetně průběhů inženýrských sítí
8.  Zaměření a výpočty kubatur
9.  Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
10. Měření posunu a deformací jeřábových drah
11. Základní mapy závodů a sídlišť
12. Zaměřování a vyhodnocování podélných a příčných profilů terénu
13. Veškerá výšková měření, nivelační pořady
14. Digitalizace map
15. Měření pro GIS a MIS